Địa chỉ liên lạc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các ...
https://www.vhttdlkv3.gov.vn/Dia-chi/Dia-chi-lien-lac-cac-So-Van-hoa-The-thao-va-Du-lich-cac-tinh-thanh-khu-vuc-III.223.detail.aspx
2019-04-12 11:12:21 172
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 164 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: 08.38004053 ...