Xin visa Trung Quốc cho người nước ngoài tại Việt Nam
https://www.vietnambooking.com/visa/tin-tuc-visa/xin-visa-trung-quoc-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.html
2019-04-15 15:14:39 113
Bạn là người nước ngoài hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam và muốn có cơ hội được công tác hoặc du lịch tham quan, khám phá văn hóa của Trung Quốc thì cần phải xin được visa Trung Quốc cho người nước ngoài.