Việc làm phục vụ quán trà sữa Quận 11 - Tháng năm 2019
https://www.vietnamplus.vn/raovat/viec-lam/vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-ph%E1%BB%A5c-v%E1%BB%A5-qu%C3%A1n-tr%C3%A0-s%E1%BB%AFa-qu%E1%BA%ADn-11.html
2019-05-06 15:24:08 90
viec-lam - Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh. 28/04/2019. Vị trí tuyển dụng: nhân viên pha chế/ phục vụ / thu ngân ca làm việc parttime: ca 1: 7h00 12h00 ca 2: 12h00 ...