Phần Lan đứng đầu danh sách những quốc gia hạnh phúc nhất thế...
https://www.vietnamplus.vn/phan-lan-dung-dau-danh-sach-nhung-quoc-gia-hanh-phuc-nhat-the-gioi/558756.vnp
2019-04-17 08:34:11 134
Phần Lan được xếp hạng quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm thứ hai liên tiếp trong khi Nam Sudan là quốc gia "kém hạnh phúc nhất thế giới." Đây là xếp hạng của "Báo cáo Hạnh phúc thế giới" được Liên hợp quốc công bố ngày 20/3 nhân Ngày quốc tế Hạnh phúc.