Đắc Nhân Tâm - Dale Carnegie - Dale Carnegie | Vinabook.com
https://www.vinabook.com/c519/dac-nhan-tam-p29988.html
2019-04-15 20:58:17 108
Cuốn Sách Hay Nhất Của Mọi Thời Đại Đưa Bạn Đến Thành Công . Đắc nhân tâm – How to win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi thời đại.