Đường Vào Nghề - Kinh Doanh Nhà Hàng - Công Mỹ - Hồng Vân ...
https://www.vinabook.com/duong-vao-nghe-kinh-doanh-nha-hang-p21634.html
2019-05-02 04:56:07 181
Bộ sách được thể hiện theo từng ngành nghề riêng biệt như: Kinh doanh nhà ... thành nhà ngoại giao, giám đốc kinh doanh, kế toán viên, công nhân kỹ thuật hay một ... "Đường vào nghề" cung cấp cho bạn một sự hiểu biết nhất định về nghề ...