Tài Chính Hành Vi - vinabook.com
https://www.vinabook.com/tai-chinh-hanh-vi-p51664.html
2019-04-13 06:32:29 232
Tài chính hành vi - Nhà đầu tư Doanh nghiệp và Thị trường - H. Kent Baker & John R. Nofsinger. Trong nền kinh tế hiện đại, tài chính hành vi ngày càng trở thành một yếu tố, bộ phận quan trọng trong tài chính, cung cấp cho giới hoạt động chuyên môn cũng như những người quan tâm, nghiên cứu, học tập các lý giải cho ...