Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam - VINASET.com
https://www.vinaset.com/dai-su-quan/dai-su-quan-thuy-dien-tai-viet-nam-199-224-0/
2019-04-18 19:44:11 213
Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, Tại Hà Nội địa chỉ: Daeha Business Centre, 15th Floor, 360 Kim Ma Str, Ba Dinh Dist., Tại TP. Hồ Chí Minh địa chỉ: 146-E15 ...