Theo dõi hồ sơ diện F4 định cư Mỹ (anh em bảo lãnh) - Dịch vụ...
https://www.visanamdu.com/theo-doi-ho-so-dien-f4-dinh-cu-my-anh-em-bao-lanh.html
2019-04-16 20:48:14 159
Tiến trình theo dõi hồ sơ diện F4 như thế nào? Đầu tiên, để nộp hồ sơ, NBL sẽ gửi tất cả các giấy tờ yêu cầu về sở di trú (USCIS). Nơi này sẽ tiếp nhận hồ sơ định cư của bạn. Sau khi nhận được hồ sơ bằng đường bưu điện (Express mail).