Về thủ tục visa dành cho người Việt Nam : Đại sứ quán Nhật Bản tại ...
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/VN_VisaTOP.html
2019-04-15 04:04:15 398
1 Tháng Ba 2019 ... Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam quản lý địa bàn từ tỉnh Gia Lai, tỉnh Bình Định trở ra Bắc và tiếp nhận hồ sơ xin cấp visa của những người ...