Visa nhiều lần phổ thông - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/VN_MVisa.html
2019-04-15 06:36:22 220
5 Tháng Mười 2018 ... Ngoài ra,có một số trường hợp có thể xin “visa nhiều lần thương mại” dành cho đối tượng là người đi công tác, nhà văn hóa – trí thức v.v. ...