Kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1978 năm cuộc khởi ...
https://www.vnua.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-khac/ky-niem-108-nam-ngay-quoc-te-phu-nu-8-3-va-1978-nam-cuoc-khoi-nghia-hai-ba-trung-31427.html
2019-04-16 13:48:07 213
8 Tháng Ba 2018 ... Lịch sử ra đời ngày Quốc tế phụ nữ 8-3. Ngày 8/3, đó là cả một câu chuyện lịch sử dài về cuộc đấu tranh vì quyền bình đẳng và hạnh phúc cho ...