'Nông thôn mới' làm mới những oán hờn - VOA
https://www.voatiengviet.com/a/nong-thon-moi-son-tay/4092375.html
2019-05-07 09:04:05 118
31 Tháng Mười 2017 ... Vào thời điểm ấy, ông Nguyễn Tuấn Anh, một đại biểu của tỉnh Bình Phước đề ... Chương trình “xây dựng nông thôn mới” vừa là một trong những “chủ ... thôn mới”, không thể tạo ra “diện mạo” mới cho nông thôn thì lấy gì làm cơ ... tình”, rồi lớn tiếng hỏi hàng trăm triệu người Việt: Nhìn một cách tổng quát, ...