Việt Nam: Kinh tế tăng trưởng, nhưng dân chủ thì không?
https://www.voatiengviet.com/a/viet-nam-kinh-te-tang-truong-dan-chu-khong/4746639.html
2019-04-15 07:50:24 110
17 Tháng Giêng 2019 ... Phạm Quý Thọ. Kinh tế của Việt Nam hiện được các tổ chức quốc tế có uy tín như Ngân Hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh ...