Năm 2018 Du lịch Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng | Tạp chí ...
http://www.vtr.org.vn/nam-2018-du-lich-viet-nam-tiep-tuc-duy-tri-da-tang-truong.html
2019-04-26 03:20:03 130
22 Tháng Mười Hai 2018 ... (Tạp chí Du lịch) - Sáng ngày 21/12/2018, Tổng cục Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.