Áp dụng công nghệ 4.0 vào lĩnh vực buồng phòng khách sạn Việt ...
http://www.vtr.org.vn/ap-dung-cong-nghe-40-vao-linh-vuc-buong-phong-khach-san-viet-nam.html
2019-04-22 21:08:10 214
19 Tháng Năm 2018 ... Ngoài ra, công nghệ còn giúp các khách sạn trong việc marketing, phản hồi ý kiến của khách hoặc có các phương pháp thanh toán trực tuyến.