CÆ¡ hội và thách thức của khoa học công nghệ Việt Nam trong bối ...
http://www.vusta.vn/vi/news/Trao-doi-Thao-luan/Co-hoi-va-thach-thuc-cua-khoa-hoc-cong-nghe-Viet-Nam-trong-boi-canh-toan-cau-hoa-hien-nay-59549.html
2019-04-15 06:50:22 194
16 Tháng 2 2016 ... Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ... Trong tiến trình phát triển kinh tế thế giới, khoa học và công nghệ luôn đóng một vai ... khoảng cách về kiến thức, kỹ năng nghiên cứu phát triển cũng như nâng cao năng ... Hiện nay, các sản phẩm khoa học công nghệ Việt Nam, dù đã được cải tiến và đổi ...