Viện Khoa học Môi trường và Xã hội - Vusta
http://www.vusta.vn/vi/danh-ba/Don-vi-truc-thuoc/Vien-Khoa-hoc-Moi-truong-va-Xa-hoi-747.html
2019-04-16 00:38:21 199
28 Tháng Mười 2014 ... Trung tâm là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật hoạt động khoa học công nghệ, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có tài ...