ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC XIN VISA ĐỨC - VYC Travel
http://www.vyctravel.com/tin-tuc/thu-tuc-visa/dieu-kien-va-thu-tuc-xin-visa-duc.html
2019-04-15 12:30:10 252
29 Tháng Năm 2017 ... Trên đây là điều kiện xin visa Đức theo quy định của Lãnh sự. Tùy vào mỗi trường hợp, trong quá trình xét thị thực, lãnh sự có quyền yêu cầu ...