Thời tiết Nha Trang tháng 12 - Web Du Lịch
http://www.webdulich.com/thong-tin-thoi-tiet/thoi-tiet-nha-trang-thang-12.html
2019-04-26 01:00:08 130
Tháng 12, nhiệt độ Nha Trang lại giảm mạnh. Biên độ nhiệt chỉ từ 22- 27 o C. Tuy nhiên, như tháng 11, tháng 12 của Nha Trang vẫn thu ...