Review các tiệm áo cưới tại Sài Gòn - 1990883
https://www.webtretho.com/forum/f3686/review-cac-tiem-ao-cuoi-tai-sai-gon-1990883/
2019-04-19 11:54:11 169
Nói đến áo cưới thì Sài Gòn nhiều như lá rụng mùa thu, thượng vàng hạ cám cái nào cũng có từ vài ngàn đô cho đến vài triệu một cái, nhưng tổng hợp lại có thể chia làm 3 nhóm sau Hàng cao cấp ( tự thiết kế hoặc nhập về): Vivian, Lekchi bridal, Hacchi bridal, Jolipoli, Trương Thanh Hải, Chung