Triển vọng xấu hơn: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2019 giảm xuống ...
https://www.worldbank.org/vi/news/press-release/2019/01/08/darkening-prospects-global-economy-to-slow-to-29-percent-in-2019-as-trade-investment-weaken
2019-04-23 20:38:12 117
8 Tháng Giêng 2019 ... Tải Báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu 2019 tại đây. ... thời xây dựng các khung chính sách vĩ mô – tài khóa có khả năng kháng cự tốt hơn.