Hạ sách nghĩa là gì?
http://www.xn--t-in-1ua7276b5ha.com/H%E1%BA%A1%20s%C3%A1ch
2019-05-02 12:16:10 158
Hạ sách. phương kế được coi là không hay nhất trong các phương kế; đối lập với thượng sách hạ sách mới phải dùng đến kế ấy ...