Luật mới quy định về gia hạn visa, xin visa thị thực cho người...
https://www.xuatnhapcanh.com.vn/c16t572-luat-moi-quy-dinh-ve-gia-han-visa-xin-visa-thi-thuc-cho-nguoi-nuoc-ngoai.htm
2019-04-15 22:14:39 135
Những nội dung quy định mới của Luật về việc xin cấp visa, gia hạn visa, thẻ tạm trú cho người nước ngoài được thể hiện ở một số quy định chung cũng như trong từng thủ tục chi tiết quy định về việc xin cấp visa, thị thực cho người nước ngoài xuất nhập cảnh Việt Nam.