Thủ tục xin cấp visa thị thực lao động làm việc cho người nước...
https://www.xuatnhapcanh.com.vn/c32t690-thu-tuc-xin-cap-visa-thi-thuc-lao-dong-lam-viec-cho-nguoi-nuoc-ngoai.htm
2019-04-20 16:26:19 77
Thủ tục cấp visa thị thực lao động cho người nước ngoài đang ở Việt Nam. 1. Ký hiệu và thời hạn của visa thị thực làm việc tại Việt Nam: Visa lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam có ký hiệu là LĐ, thời hạn tối đa của visa làm việc LĐ là 1 năm, trong trường hợp giấy phép lao động không đủ ...