Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam
http://www.xuatnhapcanh.com.vn/c18t681-thu-tuc-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.htm
2019-04-20 12:12:06 20
20 Tháng Mười Hai 2018 ... I. Văn bản pháp luật quy định về việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. - Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội ...