[HCM] Nhà Hàng Món Huế Tuyển Dụng Tổ Trưởng F&B Full-time ...
https://www.ybox.vn/tuyen-dung/hcm-nha-hang-mon-hue-tuyen-dung-to-truong-f-and-b-full-time-2019-5caffaf8ed4905709b0e4306
2019-04-19 07:26:11 89
Công ty TNHH Nhà Hàng Món Huế thuộc công ty Huy Vietnam được thành lập năm 2006, là một trong những công ty chế biến thực phẩm và nhà ...