Cờ vua: Cờ vua cho bé || Hướng dẫn cách đi các quân cờ - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=HZbqyiKoSjM
2019-04-15 20:54:31 94
16 Jan 2017 - 11 min - Uploaded by Chess Thanh CongCờ vua cho bé, Hướng dẫn cách đi các quân cờ Dành cho bạn mới chơi, mới làm quen với cờ vua!