Đài THVN (VTV3) ident Thể thao 24/7 (from 2019, phát nhầm VTV1 ...
https://www.youtube.com/watch?v=dzmYer8iZFw
2019-04-26 12:56:11 140
3 Feb 2019 - 20 sec - Uploaded by PVTTelevision Kênh tin tứcĐài THVN (VTV3) ident Thể thao 24/7 (from 2019, phát nhầm VTV1). Kiều Huỳnh Thị Như ...