Quảng cáo sữa Vinamilk - Trang trại Vinamilk -Tiêu chuẩn quốc tế ...
https://www.youtube.com/watch?v=TyXg9wD136E
2019-04-15 11:58:27 112
10 May 2016 - 31 sec - Uploaded by VinamilkHệ thống trang trại bò sữa Vinamilk trải dài khắp Việt Nam là trang trại đầu tiên tại Đông Nam Á đạt chuẩn quốc tế ...