Quảng cáo Vinamilk - Hệ thống trang trại Vinamilk cho nguồn sữa ...
https://www.youtube.com/watch?v=mCAl1JeGbfM
2019-04-15 12:04:23 101
19 Jun 2017 - 34 sec - Uploaded by VinamilkHệ thống trang trại Vinamilk đạt chuẩn quốc tế GLOBAL G.A.P trải dài khắp Việt Nam là nơi những cô bò sữa ...