Kỷ niệm quốc tế phụ nữ 8/3/2019 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=rIsjH5vZU5E
2019-04-16 14:14:15 93
Chương trình văn nghệ chào mừng 109 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2019 và gặp mặt dâu rể trường TH Mỹ Thái năm 2019. Mỹ Thái - Lạng Giang - Bắc Giang 3/2019.