Đất nước bé nhất hành tinh với 22 người dân - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=thNnr5cbjJY
2019-04-17 09:26:23 148
3 Aug 2017 - 2 min - Uploaded by Impossible... nước bé nhất hành tinh với 22 người dân Diện tích của quốc gia này chỉ ... chưa biết về thế giới ...