[Truyền hình Hà Nội] VJIIC - Nhịp cầu hữu nghị y tế giữa ...
https://www.youtube.com/watch?v=aysU304v9aU
2019-04-22 23:38:22 45
12/12/2017 · Nắm bắt được nhu cầu đó dịch vụ tư vấn trọn gói về Y tế tại Nhật Bản do người Việt Nam ... Nhịp cầu y tế ...