Công nghệ thực phẩm học gì? Ra trường làm ở đâu? Và học ở đâu ...
https://www.youtube.com/watch?v=Dab29vOrWgw
2019-04-22 20:50:09 60
5 Jul 2018 - 5 min - Uploaded by Bùi Hữu ChấtNgành Công nghệ thực phẩm gồm 3 chuyên ngành chính: Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm, Bảo quản ...