Hướng dẫn tạo quảng cáo VIDEO trên Facebook - Tăng hiệu quả ...
https://www.youtube.com/watch?v=7IgOoyU1VrA
2019-04-27 06:24:03 68
21 Jun 2016 - 14 min - Uploaded by Nguyễn Anh NgọcQuảng cáo video trên Facebook về cơ bản nó giống như khi bạn thực hiện quảng cáo thông thường khác ...