Đọc voice-off thuyết minh quảng cáo bằng tiếng Anh (giọng người ...
https://www.youtube.com/watch?v=kKZlTndI81k
2019-04-27 23:56:35 114
7 Nov 2017 - 4 min - Uploaded by Dịch Thuật SMSĐọc voice-off thuyết minh quảng cáo bằng tiếng Anh (giọng người Anh ... Dịch vụ được thực hiện cho ...