TOP 10 Quốc Gia Có Dân Số ĐÔNG NHẤT THẾ GIỚI
https://www.youtube.com/watch?v=MPt4jF0a7WU
2019-09-21 16:30:10 125
5/31/2019 · Đến nay, theo ước tính của Quỹ dân số Liên Hợp Quốc, thế giới đang có khoảng 7,5 tỷ người. Hãy cùng Top 10 Thú Vị đi vòng quanh thế giới để khám phá ...