Áo cưới màu hoa cà - guitar Tuấn Phi, singer Đăng Minh - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=l53B4Xd-JDQ
2019-04-19 20:22:10 58
3 Apr 2017 - 4 min - Uploaded by Dang Minh HoÁO CƯỚI MÀU HOA CÀ & TÍM CẢ RỪNG CHIỀU /guitar Lâm_Thông / ca lẻ Hữu Nhân / ca lẻ Anh ...