Áo cưới màu hoa cà Tấn Tài & Phượng Liên. Tân cổ giao duyên ...
https://www.youtube.com/watch?v=iiHwavxTcRM
2019-04-20 03:28:09 75
2 Sep 2016 - 12 min - Uploaded by John GeisinskyÁo cưới màu hoa cà - Tấn Tài & Phượng Liên. Tân cổ giao duyên trước 1975. Băng nhạc Việt Nam - Tc8 ...