Tòa án nghi lộc,tòa án nghệ an xử lý đất trái quy định ...
https://www.youtube.com/watch?v=Vkk4JpdcHq8
2019-05-23 07:04:05 29
6/11/2017 · Công an huyện nghi lộc mang các ban bệ về x10 nghi hợp đòi cướp đất khi k có bìa đất.chạy chọt 12 năm đút lót các cán ...