Mohnish Pabrai & NGHỆ THUẬT ĐẦU TƯ DHANDHO - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=rDspwnhv_WA
2019-05-23 07:24:02 45
29 Jan 2019 - 5 min - Uploaded by Thai PhamAi là người ảnh hưởng cực kì lớn đến tôi về phong cách đầu tư? “Ngửa thì tôi thắng lớn, sấp thì tôi chả thiệt bao nhiêu ...