Nhà Giả Kim - Paulo Coelho - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=kxcyg7JAtjc
2020-06-02 16:25:04 100
10/1/2016 · Nhà Giả Kim Tất cả những trải nghiệm trong chuyến phiêu du theo đuổi vận mệnh của mình đã giúp Santiago thấu hiểu được ý nghĩa sâu xa nhất của hạnh ...