Phốt sim ghép, iPhone Lock không Active được và cách fix đơn giản...
https://www.youtube.com/watch?v=5dMqvshIyIw
2019-06-30 06:12:27 75
iPhone lock không active được 5/10 và cách fix đơn giản ! * Cách check nhà mạng iPhone Lock: https://goo.gl/1BZRFM * Sự thật thông tin "SIM ghép Thần Thánh b...