Rạn Biển 5 - 193-195, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, Ho Chi Minh ...
https://www.youtube.com/watch?v=NuNR700UJAU
2019-04-14 20:32:15 153
19 Oct 2016 - 16 sec - Uploaded by Truc NHTNhà hàng hải sản Rạn Biển 5 - 193-195, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, Ho Chi Minh. ĐT: 08 3932 2999. http ...