[Hỏi] về Mác thép CB300 và CB 400 - Powered by Discuz!
http://xaydung360.vn/diendan/-hoi-ve-mac-thep-cb300-va-cb-400-15731-1-1.html
2019-05-06 05:32:14 198
Tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ "PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CHUYÊN GIA XÂY ... Bác nào biết cho em hỏi sự khác nhau giữa mác thép cb300 và cb400