Giới thiệu một thông tin về đất nước UAE - Details
http://xuatkhaulaodongvinhphuc.vn/QTTin/Fdetails/77
2019-04-17 07:38:14 182
27 Tháng Giêng 2015 ... Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE gồm 7 nước: Dubai (Tiểu vương lớn nhất về kinh tế và thương mại), Abu Dhabi (Thủ phủ), ...