hướng dẫn thủ tục cấp hộ chiếu lần đầu, cấp lại hộ chiếu hết hạn
https://xuatnhapcanh.gov.vn/vi/tin-tuc/h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-th%E1%BB%A7-t%E1%BB%A5c-c%E1%BA%A5p-h%E1%BB%99-chi%E1%BA%BFu-l%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BA%A7u-c%E1%BA%A5p-l%E1%BA%A1i-h%E1%BB%99-chi%E1%BA%BFu-h%E1%BA%BFt-h%E1%BA%A1n
2019-04-15 13:49:20 464
27 Tháng 2 2018 ... Hồ sơ gồm: - 01 tờ khai mẫu X01;. - 02 ảnh mới chụp, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền màu trắng.