[HCM] Công Ty Nhà Hàng Món Huế Tuyển Dụng Nhân Viên Phục ...
https://ybox.vn/tuyen-dung/hcm-cong-ty-nha-hang-mon-hue-tuyen-dung-nhan-vien-phuc-vu-phu-bep-part-time-full-time-2019-5c8b634893893107de5d2d6e
2019-04-19 07:26:11 79
Công ty TNHH Nhà Hàng Món Huế thuộc công ty Huy Vietnam được thành lập năm 2006, là một trong những công ty chế biến thực phẩm và nhà ...