5 Khoá Học Ngành Quản Trị Nhân Sự Online Miễn Phí - YBOX
https://ybox.vn/ky-nang/5-khoa-hoc-nganh-quan-tri-nhan-su-online-mien-phi-hgsvo8nixn
2019-04-28 21:18:06 153
Khoá học miễn phí online này sẽ mô tả chi tiết quá trình quản lý HR của những chuyên gia về nhân sự, đi từ việc chuẩn bị và ứng dụng các chương trình đạo ...